Forskningsseminarium

Utvärdering av ett hembaserat föräldraskapsstöd i hemmiljö – Parenting Young Children – för föräldrar med kognitiva svårigheter: Studieprotokoll för en kontrollerad studie

Maria Ayoub, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus om projektet "Utvärdering av ett hembaserat föräldraskapsstöd i hemmiljö – Parenting Young Children – för föräldrar med kognitiva svårigheter: Studieprotokoll för en kontrollerad studie"
Datum: , kl 10:00 - 11:00

Titel: Evaluation of a home-based parenting support programme – Parenting Young Children – for parents with intellectual and developmental disabilities (IDD) when there is a risk for neglect: study protocol for a multi-center non-randomised trial 

Presentatör: Maria Ayoub, doktorand i vårdvetenskap.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: