Forskningsseminarium

Kunnande beskrivs som kunskapens ”tysta baksida”

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Ingrid Carlgren, professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Argumentation för att kunskaper om kunnande är en viktig aspekt av lärares specifika yrkeskunskaper och att utveckla sådana kunskaper är en viktig uppgift för den ämnesdidaktiska forskningen. Kunskaper om kunnande ger lärare möjligheter att bättre förstå elevernas svårigheter i lärandet och bidra till en mer systematisk undervisningsutveckling.

Kunnande beskrivs som kunskapens ”tysta baksida”, och det som binder ihop kunskaper med individen och det sammanhang där kunskapen fyller en funktion. I artikeln ges exempel på hur kunnande, som ju inte kan observeras direkt, kan studeras och beskrivas.

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: