Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapligt seminarium: Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker ning

Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Ékeby Campus Falun och digitalt via Zoom

Projektet har genererat kunskap om hur mycket elever läser i skolan och som hemläxa i årskurserna 7 och 9 och hur detta har förändrats under en tioårsperiod. Skillnader i läspraktiker mellan de undersökta årskurserna samt skillnader relaterat till kön finns också belagda. Vidare finns resultat som visar på vad som kan påverka dessa läspraktiker utifrån kunskap om undervisningen i olika ämnen och klassrum och elevernas egna utsagor (VR Dnr 2016-04747)

Delta på Campus Falun, lokal Ekeby eller digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal182

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: