Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapligt seminarium: Rektorers samordnande roll för mångprofessionell samverkan för ’barn i risk’ – mellan ett pedagogiskt uppdrag och en idé om behandling

Rektorers samordnande roll för mångprofessionell samverkan för ’barn i risk’ – mellan ett pedagogiskt uppdrag och en idé om behandling.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Selma Campus Falun och Digitalt via Zoom

Maria Olsson, lektor i pedagogiskt arbete, lägger fram ett artikelmanus under bearbetning (en artikel av tre) inom ramen för ett tvärvetenskapligt projekt rörande satsningen ”Tillsammans för varje barn”.

Delta på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal182

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: