Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapligt seminarium: Teachers’ academic achievement: evidence from Swedish longitudinal register data

Stefan Johansson, docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, presenterar sin forskning utifrån SCB-data. (VR, dnr 2016-03636).
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Zoom

Lärare är skolans enskilt viktigaste resurs. Men vem väljer att bli lärare? Presentationen belyser rekryteringsmönstret till läraryrket ur ett longitudinellt perspektiv samtidigt som den diskuterar vilken lärarkompetens som behövs för framgångsrik undervisning. Resultat presenteras angående hur nyblivna lärares betygsnivåer har förändrats från 1996 till 2016 i olika ämnen och årskurser. Slutligen problematiseras de möjligheter och utmaningar som förslaget om nya snabbutbildningar kan stå inför då dessa ska ”producera” nya lärare på kort tid.

Teachers’ academic achievement: evidence from Swedish longitudinal register data

Delta digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal182

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: