Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapligt seminarium Institutionen för lärarutbildning

The planned curriculum – not just a matter of teachers.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Zoom

Helena Grundén, lektor i matematikdidaktik, Högskolan Dalarna, lägger fram ett artikelmanus som handlar om de aktörer och strukturer som är involverade i lärares planeringsarbete. Artikeln bygger på material från ett fokusgruppsamtal med matematiklärare och materialet analyserades med inspiration från ”actor analysis” och begrepp från organisationsteori.  

Delta via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/9740087498

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: