Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

De svåra relationernas fenomenologi

Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Ekeby och zoomrum https://du-se.zoom.us/j/2661023465
Presentatör: Monika Hoffman

Detta är ett slutseminarium för doktorsavhandling inom ämnet pedagogiskt arbete. Avhandlingen beskriver lärares respektive elevers upplevelser av svåra relationer mellan lärare och elev. Med utgångspunkt i Løgstrups fenomenologiska etik speglas upplevelserna mot varandra och bidrar till fördjupad kunskap om skolan som relationell arena.

Extern läsare: Silvia Edling, Högskolan i Gävle, intern granskare:  Anders Persson

Huvudhandledare: Sara Irisdotter Aldenmyr, biträdande handledare: Niclas Lindström (UmU)

För mer information kontakta
Professor pedagogiskt arbete
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad: