Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Evidensbaserade undervisningsmetoder – hur viktigt är det?

I föreläsningen beskrivs och diskuteras evidensbaserad undervisning, som handlar om att använda  undervisningsmetoder som är bevisat effektiva.

Datum: , kl 14:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 1 eller digitalt via Zoom
Föreläsare: Camilla Nilvius, lektor i pedagogik, Linnéuniversitet

I exempelvis läsundervisning har det i Sverige inte funnits någon omfattande tradition av att vetenskapligt pröva vilka effekter olika läsmetoder och läsmaterial de facto har på elevers lärande. I föreläsningen exemplifieras hur lärare med professionellt omdöme kan evidensbasera sin läsundervisning utifrån de forskningsöversikter som görs, i synnerhet när dessa ger lärare direkta och konkreta rekommendationer utifrån det samlade forskningsläget. Exemplet med Taube et al. (2015 s. 114) rekommendationer till lärare om evidensbaserad läs- och skrivundervisning de första skolåren belyses och konkretiserar hur praktiknära den evidensbaserade forskningen kan bli.

Delta på plats på Campus Falun, föreläsningssal 1 eller digitalt via Zoom (Zoomrum 151): https://du-se.zoom.us/j/5940301265

Senast granskad: