Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Förstelärare och förskollärare som ledare av kollegiala utvecklingsprocesser

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Ekeby samt https://du-se.zoom.us/j/64354239716
Presentatör: Eva-Lena Embretsen

Detta är ett slutseminarium för licentiatuppsats inom ämnet pedagogiskt arbete. Studiens syfte är att öka förståelsen av och skapa kunskap om betydelsen av täta och lösa kopplingar som uppstår när förstelärare och förskollärare, i samarbete och samverkan med andra aktörer på det lokala planet och med stöd av en strukturerad och systematisk process, arbetar med kollegiala skolutvecklingsprocesser.  Som tolkningsraster används teorin om Loosley coupled systems som ett sätt att fokusera på de element som har synliggjorts som relevanta och centrala samt hur dessa är relaterade till varandra.

Huvudhandledare är Mats Tegmark

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: