Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Vad "fylls" lärarstudenters reflektioner med för innehåll?

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun och Zoom
Lokal: Selma och Zoomrum 110
Presentatör: Emil Johansson

Presentation av avhandlingsarbete och artikelutkast. I presentationen ges en övergripande presentation av ett doktorandprojekt som undersöker lärarstudenters reflektioner under VFU-kurser på olika sätt, med syfte att få kunskap om hur olika sammanhang påverkar vad som hamnar i fokus när de reflekterar. Därefter diskuteras ett artikelutkast med en analys av hur tre lärosätens lärarprogram instruerar sina lärarstudenter att fokusera på olika aspekter av vad det innebär att vara lärare, när de ombeds att reflektera över sina undervisningserfarenheter från VFU:n.

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: