Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Textseminarium där Anna Teledahl presenterar ett första utkast på en artikel om bedömningspraktiker hos gymnasielärare i svenska och matematik.

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom
Presentatör: Anna Teledahl

Delta på Campus Falun, mötesrum Selma eller digitalt via Zoom (Zoomrum 110): https://du-se.zoom.us/my/samtal110

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: