Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: Jan Håkansson

Jan Håkansson är nyanställd professor i pedagogiskt arbetet, med sin huvudsakliga bas inom PUD:s arbete med skolutveckling och Samverkan för bästa skola. Han presenterar sin forskning under seminariet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Arrangör: Utbildning och lärande
Presentatör: Jan Håkansson