Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: Ingela Visuri

Ingela Visuri är nyanställd lektor i religionsdidaktik och presenterar sin forskning under seminariet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Arrangör: Utbildning och lärande
Presentatör: Ingela Visuri
För mer information kontakta