Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: Eva Hultin

Eva Hultin är nyanställd professor i svenska med didaktisk inriktning och presenterar sin forskning under seminariet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Arrangör: Utbildning och lärande
Presentatör: Eva Hultin
För mer information kontakta