Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: "Etiskt ledarskap"

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna presenterar utkast av inledningskapitlet i det pågående bokprojektet "Etiskt ledarskap" som hon skriver tillsammans med Maria Olson.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Zoom och Selma, Campus Falun

Boken fokuserar på ledning av och i pedagogiska praktiker, såväl på skolledarnivå som i den typ av ledarskap som lärare praktiserar i sin vardag. Centrala teman och perspektiv är: otillräcklighetens etik (Irisdotter Aldenmyr, kommande), medkännandets etik, det formellas etik, kritikens etiska kärna, och etiska aspekter av vetenskaplighet. Inledningskapitlet berör främst hur professionellt ledarskap kan som befruktas av såväl etisk självreflektion som ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lokal: Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: