Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: Annie-Maj Johansson och Tarja Alatalo

Presentation av forskningsprojekt: Läs- och skrivutvecklande praktiker i undervisning i naturvetenskap/teknik i förskoleklass.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C235
Arrangör: Utbildning och lärande
Presentatör: Annie-Maj Johansson och Tarja Alatalo
För mer information kontakta