Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt är nyanställd professor i svenska med didaktisk inriktning och presenterar sin forskning under seminariet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Arrangör: Utbildning och lärande
Presentatör: Anna Lyngfelt

Anna Lyngfelt, nyanställd professor i svenska med didaktisk inriktning, berättar om avslutad och pågående forskning inom det svenskdidaktiska fältet, med särskilt fokus på texttolkning ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Resultat från tre olika forskningsprojekt redovisas, liksom arbete med forskarskolan En ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning i mellanårens svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (VR, 2019-2022). 

För mer information kontakta