Forskningsseminarium

User involvement & co-morbidity (PhD project plan)

Forskningsseminarium inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, sal Jerusalem och streaming i Connect samtalsrum 12
Presentatör: Amanda Jones

Titel: User involvement & co-morbidity (PhD project plan).

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad