INSTÄLLT: Uppföljande samtal efter filmvisningen av ”Avicii: True Stories”

Högskolans studenter bjuds in till att reflektera kring tankar och känslor som väckts i och med filmvisningen av ”Avicii: True Stories” den 8 oktober.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Zoom

Som en del i Region Dalarnas temavecka med fokus på psykisk hälsa i Dalarna visade Högskolan Dalarna filmen av ”Avicii: True Stories”.

Högskolans studenter bjuds in till att reflektera kring tankar och känslor som väckts i och med filmvisningen. Samtalet leds av högskolans kuratorer Alina Hurnasti och Maria Möhring.

Ingen föranmälan krävs och samtalet sker via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/65332801791

Senast granskad: