Underhållsarbete i högskolans växel medför störningar i telefoni

Arbetet påbörjas kl 16.00 och kommer att fortgå under kvällen. Det innebär störningar i telefonin under tiden.
Datum: , kl 16:00

Kvällssupporten på 023-77 88 88 kan vara svår att nå. Kommer du inte fram, vänligen prova att ringa igen lite senare eller om möjligt återkomma dagen efter. Supportcaféet via Zoom påverkas inte och är öppet som vanligt.