Öppen föreläsning

Tre idéer om det globala

Ett seminarium om den högre utbildningens internationalisering.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1
Föreläsare: Sharon Rider (professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

De flesta lärosäten, av praktiska skäl, ägnar mycket tid och resurser åt internationalisering. Det finns olika former av det "globala tänkandet": en handlar om globalisering som framförallt en socio-ekonomisk utveckling. I denna form, är konkurrens (om studenter, forskningsanslag, anseende, med mera) det som styr.

I en annan form handlar det om en politisk tanke om vilka egenskaper medborgare staten och samhället vill främja och fostra.

Det finns även en tredje, äldre idé om "det globala" som förknippades med universitetet i dess begynnelse, nämligen den om det universalistiska tänkandet. Jag vill prata om hur dessa tre former förhåller sig till varandra, samt påpeka en gemensam nämnare, nämligen, platsens betydelse som utgångspunkt.

Anordnas av Humtank i samarbete med forskningsprofilerna Interkulturella studier (ISTUD) och Utbildning och lärande