Konferens

Translanguaging in the Age of (Im)mobility

Välkommen till den fjärde internationella konferensen om transspråkande, Translanguaging in the Age of (Im)mobility (TIM2023), vid Högskolan Dalarna. Konferensen belyser olika perspektiv på transspråkande i såväl policy som praktik samt i en mångfald av kontexter med särskilt fokus på mobilitet.