När?
Tisdag
14:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, lokal E153
Falun

Arve Hjelseth är en av Nordens främsta inom idrottssociologi och arbetar på universitetet i Trondheim. Han tar även en viktig plats i samhällsdebatten. Han kommer bland annat att prata om tränaren och media. Idag är media en viktig del av alla samhällsdelar, så även idrotten. Det är därför viktigt med kunskap om media och relationen till idrotten och olika positioner inom idrotten.

Anmälan

Anmälan till Marit Stub Nybelius, mny@du.se senast 12/10.