Tränarprogrammets jobb- och karriärdag

Välkommen till tränarprogrammets jobb- och karriärdag, där du som student ges tillfälle att reflektera över din kompetens och olika karriärvägar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 08:30 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Workshop med praktiska övningar, enskilt och i grupp som leds av studie- och karriärvägledare Helena Alm och Neta Rydén. Passa på att reflektera tillsammans med andra och få nya infallsvinklar.

Dagen innehåller även information om utlandsstudier/praktik och intressanta föreläsningar från två alumner från tränarprogrammet som idag jobbar med idrott, hälsa och fysisk aktivitet inom regionen.

Dessutom kommer hälsoakademikerna, yrkesföreningen för hälsovetare inom idrott, friskvård & folkhälsa och informerar om sin verksamhet. 

Program

08:30-09:00
Information om utlandsstudier/praktik.
Sal C339

09:00-12:00
Workshop Utveckla dina karriärkompetenser för Tränarprogrammet. Vi bjuder på fika.
Sal C339

12:00-13:00
Lunchpaus

13:00-14.00
Hälsoakademikerna berättar om sin verksamhet.
Sal FÖ2 (E152)

14:00-15:00
Tommy Gabrielsson, alumn på tränarprogrammet som jobbar på Dala Idrotten föreläser på temat jobb & karriär.
Sal FÖ2 (E152)

15:00-16.00
Elin Haag, alumn på tränarprogrammet som jobbar som utbildare i hälsa på Region Dalarna föreläser på temat jobb & karriär.
Sal FÖ2 (E152)