Öppen föreläsning

Träffa våra forskare på ForskarFredag

Vad gör egentligen en forskare och vad forskas det om på Högskolan Dalarna? Det kan du få reda på under ForskarFredag den 27 november. Vi sänder live från klockan 16 och bjuder in alla som är nyfikna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Forskarfredag är en del av European Research Night
Datum: , kl 16:00 - 19:00
Plats: Digitalt via Facebook
Streaming: Händelsen streamades

Under den här kvällen kommer du att få ta del av forskning som bedrivs i Falun och Borlänge – om allt från föräldraskap, migration, hållbar turism till fjärrvärme och språkets utveckling.

Delta digitalt via Facebook

Medverkande forskare

 

Barnmorskans betydelse för språkets födelse

Porträttbild: Sverker Johansson

Det är för enkelt att ljuga. Om vi inte oftast kunde lita på varandra skulle vi aldrig ha kunnat utveckla ett språk. Vår vilja att samarbeta och lita på varandra är en nyckel till språkets ursprung. Men apor litar inte alls på varandra. Vad fick oss att utvecklas från misstänksamma apor till samarbetsvilliga människor? Hjälp med barnafödande har en ofta förbisedd nyckelroll här

Sverker Johansson, senior rådgivare. Forskat inom både fysik och lingvistik.

 

Föräldraskap och migration

Porträttbild: Fatumo Osman

Fatumo kommer att prata om hur migrationen påverkar föräldraskapet och familjedynamiken. Vilka utmaningar möter föräldrarna i det nya landet och hur rekonstruerar dem sitt föräldraskap?

Fatumo Osman, docent inom omvårdnad

 

 

Hållbarheten och framtiden: De många aspekter av turismforskning

Porträttbild: Cecilia de Bernadi

Turism är en stor del av våra liv och nu att pandemin har orsakat stora både lång- och kortvariga förändringar, är det viktigt att tänka på vilka faktorer påverkar hur vi reser och hur olika turismtjänster påverkar våra liv, samhälle och miljön. Cecilias arbete med turismforskning visar den bredda och multidisciplinära karaktären av turism samt de olika perspektiv som turism kan analyseras ifrån.

Cecilia de Bernardi, doktor i turismvetenskap och adjunkt inom turism

 

En övergripande bild av forskningen vid Högskolan Dalarna

Porträttbild: Jörgen Elbe

I Falun och Borlänge bedrivs forskning inom alltifrån pedagogik, vård och humaniora till solenergi, AI, turism och materialvetenskap. Jörgen Elbe ger en övergripande bild av forskningen vid Högskolan Dalarna.

Jörgen Elbe, prorektor och professor i företagsekonomi

 

 

Hur gör vi fjärrvärmen hållbar?

Porträttbild: Martin Andersen

Våra städer värms till stor del upp av fjärrvärme, men var kommer värmen ifrån? Hur gör vi fjärrvärmen hållbar och vilka alternativ är de mest ekonomiska? Dagens fjärrvärmesystem opererar med höga temperaturer i nätverken, vilket leder till höga värmeförluster. För att kunna använda hållbara energikällor i fjärrvärmen måste temperaturerna ner och distributionen läggas om.

Martin Andersen, doktorand i energiteknik

 

Vad är ForskarFredag?

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

I Dalarna anordnas ForskarFredag av 2047 Science center/Framtidsmuseet tillsammans med Högskolan Dalarna.

2047 Science center, Dalarnas kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik

Runt om i Sverige anordnas fler digitala aktiviteter under ForskarFredag som du kan ta del av mellan 23–29 november. Vetenskap och allmänhet samordnar alla aktiviteter nationellt. 

Hitta fler digitala aktiviteter på Forskarfredag, på webbplatsen för Vetenskap och allmänhet

För mer information kontakta
Kontakt