Forskningsseminarium

The Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS)

Mikael Svarén, forskare inom Idrotts- och Hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna, presenterar arbetet inom ett forskningsinitiativ mellan Högskolan Dalarna och Kungliga Tekniska Högskolan "the Swedish Unit for Metrology in Sports".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Mikael Svarén är anställd på Högskolan Dalarna som forskare inom Idrotts- och Hälsovetenskap och arbetar även som koordinator för The Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS). SUMS är en del av Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) vid Högskolan Dalarna.

Så här beskriver Mikael vad han kommer att ta upp i sin presentation:

”Jag kommer presentera lite kring några av de projekt som vi jobbar med där vi utvecklar nya sensorer för laktat- och glukosmätning, där vi använder sensorer i tandskydd för att mäta våld mot huvudet i ishockey (och andra idrotter) samt hur vi vill koppla ihop den data med biomarkören NfL som vi kan mäta i blodet. Kommer även visa på exempel där vi har använt maskininlärning utifrån olika sekvenser i ishockey och där samma metod bör fungera bra i andra sammanhang där man vill kartlägga individuella händelseförlopp.”

Anmälan tas gärna emot via Lena Pettersson (se nedan)

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: