Forskningsseminarium

The social health and well-being of people with memory problems and dementia: Exploring mobility in public space in the Netherlands

Forskningscentrum för Äldre och Åldrande (ReCALL) anordnar ett seminarium med doktorand Jodi Sturge från Nederländerna. Jodi kommer att presentera och diskutera kring ”The social health and well-being of people with memory problems and dementia: Exploring mobility in public space in the Netherlands”
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun och Zoom
Lokal: C 227

Forskningscentrum för Äldre och Åldrande (ReCALL) anordnar ett seminarium med doktorand Jodi Sturge från Nederländerna. Jodi kommer att presentera och diskutera kring ”The social health and well-being of people with memory problems and dementia: Exploring mobility in public space in the Netherlands”. Professor Marie Elf kommer att inleda seminariet och seminariet hålls på engelska.

Delta antingen på plats i Falun i sal C 227 eller via Zoom (länk skickas ut till de som anmäler sig).

Anmälan till Lena Pettersson lpt@du.se senast den 8 november och meddela i anmälan om ni deltar på plats eller via Zoom. 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: