Forskningsseminarium

Teorianvändning inom forskning

Joakim Öhlén, professor vid Göteborgs universitet och föreståndare vid GPCC (Centrum för personcentrerad vård), ger exempel på teorianvändning från forskning inom personcentrerad vård med koppling till palliativ vård.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Hälsa och Välfärds fyra forskningscentra, KIPS, ReCALL, RePS och RICH, bjuder under våren 2021 in till en seminarieserie "Från data till teori- och från teori till data". I seminarierna kommer teorianvändning i forskning att diskuteras utifrån flera perspektiv. Detta är det första seminariet av fem i seminarieserien.

Anmäl gärna deltagande till Lena Pettersson (detaljer nedan) minst två dagar innan seminariet.

Delta via Zoom

 

 

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad