Forskningsseminarium

Teori om amning av för tidigt födda barn baserat på Grounded theory studier och metaetnografi

Renée Flacking beskriver hur teorin om ’lyhörd amning’ växte fram och hur den kan te sig på film.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Hälsa och Välfärds fyra forskningscentra, KIPS, ReCALL, RePS och RICH, bjuder under våren 2021 in till en seminarieserie "Från data till teori- och från teori till data". I seminarierna kommer teorianvändning i forskning att diskuteras utifrån flera perspektiv. Detta är det fjärde seminariet av fem i seminarieserien.

Anmäl gärna deltagande till Lena Pettersson (detaljer nedan) minst två dagar innan seminariet.

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: