Forskningsseminarium

Täckningsgrad och validitet av data i det Svenska Hjärtlungräddningsregistret på sjukhus

Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "Täckningsgrad och validitet av data i det Svenska Hjärtlungräddningsregistret på sjukhus".

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: Coverage and validity of the Swedish Registry of Cardiopulmonary Resuscitation regarding in-hospital cardiac arrest 

Presentatör: Jennie Silverplats

Granskare: Docent Johan Borg, Högskolan Dalarna och Erika Klockar, doktorand, Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: