Konferens

Symposium om välfärdsteknik och e-Hälsa i Dalarna

Nu försöker vi på nytt att hålla vårat symposium om hur Dalarnas kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna arbetar med ny teknik för att förbättra livet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.