Forskningsseminarium

Styrning av solel och värmepumpsystem

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar forskningsresultat om styrning och utvärdering av system med värmepumpar och solel, framförallt för villor.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Solpaneler på tak
Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

I projekt, TESHP, har Högskolan Dalarna tagit fram styralgoritmer för att bättre nyttja solelen inom byggnaden och metoder för att utvärdera system i labbet. Ett prototypsystem utvärderas också i en villa utanför Stockholm. Liknande andra projekt görs både i Sverige och internationellt. 

Under seminariet kommer RISE att presentera det internationella samarbete kring det som kallas CCB (Comfort and climate box). Kungliga tekiska högskolan, KTH, presenterar sin forskning om solel och värmepumpar, och Högskolan Dalarna berättar om ett EU projekt med system för flerfamiljshus och för flera hus (EnergyMatching). 

Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna, som är en plattform för samverkan inom energiområdet, ansvarar för arrangemanget. Projektet finasieras av KK-stiftelsen.

För vem

Vi riktar oss i första hand till dig som jobbar med solelinstallationer, värmepumpar, som energirådgivare, för energibolag eller med värmesystem för byggnader.

Anmäl dig senast 11 december

Anmäl dig via e-post till Lotta Lindén senast den senast 11 december:

lli@du.se

Seminariet sänds via Zoom, länk skickas den 14 december till de som anmält sig.

Program

Introduktion av seminariet

Chris Bales, Högskolan Dalarna

Hur mycket tjänar man på avancerad styrning?

Chris Bales, Högskolan Dalarna

Labbprovning av system med solel och värmepump

Tomas Persson, Högskolan Dalarna

System med flera hus (EnergyMatching)

Chris Bales, Högskolan Dalarna

CCB och Internation Energy Agency

Caroline Haglund-Stignor & Markus Lindahl, RISE

KTHs forskning om solel och värmepumpar

Hatef Madani, KTH

Summering

Chris Bales, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Kontaktperson
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare