Studieverkstaden: Söka och citera: drop in-handledning

Har du frågor om informationssökning, referenser eller vetenskapligt material?
Alla torsdagar under terminen finns det en bibliotekarie på plats via Zoom i bibliotekets drop-in.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 09:30
Lokal: Zoom

Här kan du få hjälp och bolla idéer om saker som rör:

  • Söka litteratur och hitta sökord
  • Värdera källor och källkritik
  • Referenser och referenshanteringsprogram
  • Plagiering och upphovsrätt

Var och när?

Torsdagar kl 09:00 – 09:30 i Studieverkstadens Zoomrum: https://du-se.zoom.us/my/studieverkstad