Studieverkstaden: Prata studiestrategi!

Välkommen att bolla dina tankar och funderingar om studiestrategi och studieteknik tillsammans med andra studenter. Goda studievanor och strategier möjliggör så att ditt pluggande upplevs mer hållbart och lustfyllt. Detta är en god investering!
Datum: , kl 15:15 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Det här tillfället riktar sig till alla studenter såväl du som läser en kortare enstaka kurs eller en längre utbildning och oavsett campus eller nätbaserade studier. Samtalet bygger på din egen aktiva medverkan.

Föranmäl ditt intresse till support@du.se
Ange om det är någon särskild fråga eller tema som du önskar att vi tar upp. Skriv "intresse studiestrategi" i mailrubriken.

Välkommen önskar studie- och karriärvägledningen, Studieverkstaden

Till Zoommötet

Läs mer om studiestrategier

Kan du inte vara med det här datumet? Samtal genomförs även:

18/5