Studieverkstaden: Informationsträff om utlandsstudier och praktik – Drop In

Vill du utvecklas som människa genom att förbättra din förståelse för en annan kultur, dina språkkunskaper och stärka ditt självförtroende? Välkommen på information om utlandsstudier eller praktik.
Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Högskolan Dalarna har utbytesavtal både i och utanför Europa. Vill du göra praktik eller studera inom Europa kan du dessutom söka Erasmusstipendiet. Ett av grundkraven för att kunna ansöka är att du ska vara registrerad på en kurs vid Högskolan Dalarna, med mål att ta ut en examen från oss.

Är du intresserad av utbyte, men känner att du vill veta mer om vilka möjligheter som finns eller har frågor är du välkommen att delta på Studie- och karriärvägledarnas informationsträff om utlandsmöjligheter.

Informationsträffarna hålls i Zoom: https://du-se.zoom.us/my/utomlandsrummet

Senast granskad: