Studiedag för lärare vid Dalarnas folkhögskolor

Som ett led i vårt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande, vill vi på Högskolan Dalarna bjuda in lärare vid Dalarnas folkhögskolor till en studiedag.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 12:00 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, sal 322. Lunch på Kök Nyström.

Vi vill bland annat informera om vår vision och vårt utbildningsutbud. Dessutom vilka behörighetskrav som ställs, möjligheten till validering och tillgodoräkning, pedagogiskt stöd, språkstöd med mera.

Vi inleder dagen med gemensam lunch kl 12 på Kök Nyström inne på Trafikverket i Borlänge. Programmet inleds sedan i sal 322 på andra våningen i högskolebyggnaden i Borlänge.

Ni kommer att få träffa studievägledare, antagningsansvarig, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, mångfaldssamordnare, samordnare för språkstödet, valideringssamordnare med flera.

Varmt välkomna!

Program

12.00   Lunch på Kök Nyström på Trafikverket.

13.00   Inledning i sal 322 på Campus Borlänge. Rektor Martin Norsell

13.10   Mångfaldsarbetet vid Högskolan Dalarna. Anette Timmerlid

13.20   Översikt över våra utbildningar. Camilla Hahne

13.50   Behörighetskrav, antagningskrav. Anki Stenman

14.10   Biblioteket. Petra Gustavsson

14.30   Kaffepaus

15.00   Validering. Anita Andersson

15.15   Pedagogiskt stöd. Simon Blomgren

15.30   Språkstöd. Mandy Bengts

15.40   Våga tala-kurs. Stefan Cassel

15.50   Studieteknik, studiefinansiering. Camilla Hahne med flera

Anmälan

Anmälan till Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare, senast 22 oktober.

ati@du.se
0703388903