Öppen föreläsning

Studentveckan: Existentiell hälsa - hur tänker, känner och handlar du i ditt liv

En studie av WHO visar att livsfrågor som sammanhang, tillit, mening och hopp är viktiga byggstenar för att få oss att stå stadigt i en svajande tillvaro. Lyssna på en föreläsning med temat existentiell hälsa.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun eller digitalt
Streaming: Händelsen streamades

Föreläsare är Maria Möhring, kurator och Mats Cedergren, studentpräst.

För mer information, se Dalarnas Studentkårs Facebook-sida.

Följ föreläsningen digitalt