Forskningsseminarium

Stroke self-efficacy Questionnaire – översättning, kulturell adaption och psykometrisk utvärdering av ett bedömningsinstrument avsett att mäta self-efficacy hos personer med stroke

Erika Klockar, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "Stroke self-efficacy Questionnaire – översättning, kulturell adaption och psykometrisk utvärdering av ett bedömningsinstrument avsett att mäta self-efficacy hos personer med stroke".

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: The Swedish Stroke Self-Efficacy Questionnaire: translation, cross-cultural adaptation and psychometric evaluation 

Presentatör: Erika Klockar, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Granskare: Docent Malin Tistad, Högskolan Dalarna och David Summermatter, doktorand vid Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: