Forskningsseminarium

Stegparametrar och verbal förmåga i Timed Up-and Go Dual-Task test för särskiljande av kognitiv funktionsnivå och prediktion av demensförekomst.

Johanna Rosberg Petersson, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin individuella studieplan "Stegparametrar och verbal förmåga i Timed Up-and Go Dual-Task test för särskiljande av kognitiv funktionsnivå och prediktion av demensförekomst".
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: Step Parameters and Verbal Ability in Timed Up-and-Go Dual -Task Tests to Differentiate between Levels of Cognitive Functioning and Prediction of Dementia Incidences.

Presentatör: Johanna Rosberg Petersson, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare: Docent Malin Tistad, Högskolan Dalarna samt Jens Westergren, doktorand vid Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: