Språkstödet: Workshop, Introduktion till akademiskt skrivande

Grunderna i akademiskt skrivande diskuteras genom föreläsning, samtal och övningar.

Händelsen har passerat