Öppen föreläsning

Språkets makt och språkvetarens ansvar

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Bibliotekstrappan, Högskolebiblioteket
Föreläsare: Jan-Ola Östman, senior gästprofessor i Interkulturella Studier, Högskolan Dalarna

En lekman kan kanske tycka att språk är instrument som vi lär oss i skolan – och när vi lärt oss grunderna (på samma sätt som vi lär oss att addera, multiplicera och dividera), har vi det verktyg vi behöver för resten av livet. Men om man ser språk som enkla verktyg, glömmer man bort att det faktiskt är språket som ger kommunikationen inte bara form, utan också betydelse och funktion.

Även om varje form har en prototypisk funktion, ger varje kombination av form, betydelse och funktion olika upplevelser för olika personer, i olika kontexter. Genom att bemästra den arsenal av möjligheter språk – både ens modersmål och främmande språk – kan erbjuda, hittar vi nyckeln inte bara till att förändra världen, utan även till att inse hur andra manipulerar och övertalar oss att tänka på ett visst sätt.

Jan-Ola Östman diskuterar utifrån detta språkvetarens samhälleliga ansvar både inom högre utbildning och inom samhället i gemen.

Öppen föreläsning. Anordnas av Humtank i samarbete med forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD).