Öppen föreläsning

Sportteknologi och analyser: Hur kan vi använda teknik för att minska hjärnskakningar?

Högskolan Dalarna tillsammans med Kungliga tekniska högskolan bjuder in till det tredje seminariet 2021 inom Svenska nätverket för sportteknologi och analyser "Swedish Network for Sports Tech and Analytics".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 17:00 - 19:00
Plats: Online

Föreläsningen kommer att hållas på engelska / This seminar will be held in english. 

In Sweden, there are many institutions at leading universities that conduct research in different aspects of Sports Technology. The purpose of these seminars is for researchers to describe and translate their research into practically relevant knowledge for the Sports Industry. Through these seminars, we will start to intertwine the collective knowledge and build the Swedish Network for Sports Tech and Analytics.

Seminar programme:

17:00 Introduction and Welcome - Mikael Swarén

17:15 Head Impact Monitors – do they work and how do we use them? (Mikael Swarén, Dalarna University)

17:50 Leg Stretch

17:55 Computer Models to Better Understand and Prevent Head Injuries in Sports. (Madeleine Fahlstedt, KTH)

18:30 Discussions in breakout-rooms

18:50 Wrap up and summary

Sign up for the seminar

The seminar will be held digitally. Sign up is mandatory.

Sign up here:

Swedish Network for Sports Tech and Analytics

För mer information kontakta
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad: