Forskningsseminarium

Socialt Arbete Seminarium: Mång-, inter- och transdisciplinär? Förstår vi skillnaden?

Vi välkomnar alla studenter som läser på avancerad nivå och forskarkollegor till ett seminarium om tvärvetenskaplighet.

Datum: , kl 09:30 - 11:30
Plats: Campus Falun och digitalt via Zoom
Lokal: Jerusalem

Tvärvetenskaplighet är något som ofta eftersträvas och som många gör anspråk på. Men vad menar vi egentligen med tvärvetenskap? Förstår vi skillnaden mellan mång-, inter- och transdisciplinaritet? Går det ens att tala om strikta definitioner med de definitionerna och begreppsanvändningarna vi har att tillgå idag?

Vårt sjätte seminarium kommer att ta upp dessa frågor som är av relevans för socialt arbete liksom andra ämnen på lärosätet. Därför välkomnar vi alla intresserade forskarkollegor samt studenter som läser på avancerad nivå, oberoende av ämnestillhörighet. Seminariet börjar med en kort introduktion och försök till att reda ut begreppen. Vi kommer därefter att diskutera två texter på seminarietemat.

Om seminarieserien

Socialt arbete seminarier vid Institutionen för hälsa och välfärd är högre seminarier som riktar sig till alla intresserade medarbetare samt studenter som läser på avancerad nivå. Seminarieserien syftar till att lyfta samhällsvetenskapliga perspektiv med fokus på socialt arbete. Dessa kollektivt planerade och ledda seminarier kommer att ta upp frågor, debatter samt teoretiska perspektiv som är av relevans och aktualitet för socialt arbete som akademisk disciplin och samhällsvetenskap generellt. Seminarier kommer också att användas som ett forum för interdisciplinära samtal och samskapande av nya initiativ inom forskning och utbildning.

För att delta via Zoom och ta del av seminarieunderlaget, vänligen anmäl ditt intresse till Zlatana Knezevic zkn@du.se

För mer information kontakta
Zlatana Knezevic
Biträdande universitetslektor
Senast granskad: