Forskningsseminarium

Skolans medialisering och medie- och informationskunnighet (MIK)

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Marit Nybelius Stub, lektor idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Hur begreppet digitalisering i läroplanerna ska tolkas är inte helt tydligt. Tydligt är emellertid när olika undersökningar och granskningar genomförs att elevernas medie- och informationskunnighet (MIK) är eftersatt. Vilka strategier finns att tillgå och vad innebär egentligen MIK och vem är medie- och informationskunnig?

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Marit Nybelius Stub
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad: