Forskningsseminarium

Sjuksköterskors rapportering av covid-19 pandemins inverkan på arbete, hälsa och vårdkvalité

Sara Melander, doktorand inom Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin studieplan "Sjuksköterskors rapportering av covid-19 pandemins inverkan på arbete, hälsa och vårdkvalité"
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: "Nurses reports of the covid-19 pandemics impact on work, health and quality of care"

Presentatör: Sara Melander

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: