Forskningsseminarium

Seminarium/workshop om "Intervention mapping"

Dr Anders Brantnell är forskare vid Uppsala universitet och i detta seminarium håller han en workshop om forskningsmetoden "Intervention mapping".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Workshoppen kommer att hållas på engelska.

Den här workshoppen handlar om intervention mapping. Intervention mapping är en metod för att utveckla implementerbara interventioner exempelvis inom prevention och hälsofrämjande. Metoden kan användas till att planera alla typer av interventioner där beteendeförändring krävs.

Deltagare kommer att jobba i mindre grupper och arbetet kommer att varva föreläsning med grupparbete och diskussioner.

Dr Anders Brantnell är forskare och lärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell tekning vid Uppsala Universitet. 

Anmälan till Lena Petterssson (detaljer nedan) senast den 12/10 2021

Zoom länk skickas ut till de som anmäler sig

Välkomna!

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: