Forskningsseminarium

Seminarieserien näringsliv och samhälle: Discrimination in the Labor Market: the role of field experiments and empirical analyses to Identify Optimal Policy Interventions.

Dr. Giovanni Busetta (from University of Messina) presenterar och diskuterar de mest använda metoderna för att upptäcka diskriminering på arbetsmarknaden mot flera minoritetsgrupper. Metoderna som omfattas är huvudsakligen fältexperiment.

Datum: , kl 15:15 - 16:30
Plats: Endast digitalt
Arrangör: Seminarieserien näringsliv och samhälle
Presentatör: Dr. Giovanni Busetta (från University of Messina)

Seminariet ger en översikt över de mest använda metoderna för att upptäcka diskriminering på arbetsmarknaden.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

För mer information kontakta
Docent nationalekonomi
Senast granskad: