INSTÄLLD: Seminariesamtal med EU-minister Hans Dahlgren

INSTÄLLD: Med anledning av omständigheterna med den ovisshet som nu råder till följd av coronaviruset så ställs evenemanget in!
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

EU-minister Hans Dahlgren
Datum: , kl 14:00 - 14:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket