Nätverksträff

Samverkanslunch

Välkommen till en branschöverskridande träff på temat samverkan mellan Högskolan Dalarna och företagare i länet.

Datum: , kl 11:45 - 14:00
Plats: Rolf Ericson Bil, Borlänge
Målgrupp: Näringsliv
Sista anmälningsdag:

Program

11.45–12.00 Samling och välkommen

12.00–12.10 Vikten av samverkan mellan högskoleutbildning och näringsliv
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor med ansvar för hållbar utveckling och samverkan på Högskolan Dalarna.

12.10–12.50 Lunch och nätverkande
12.50–13.30 Samverka med högskolan genom examensarbeten i företagsekonomi 
Björn R Blomqvist, avdelningschef för Näringsliv och företagande och Sara Otterskog, adjunkt inom Företagsekonomi:

– Vad är ett examensarbete
– Vad innebär det för dig som företagare
– Vad kan genomföras i ett examensarbete
– Exempel på examensarbete inom företagsekonomi

13.30–13.45 Malin Kvarnström och Niklas Sjögren, från Student Dalarna:

– Hur kan du som företag dra nytta av Student Dalarna
– Hur kan Student Dalarna hjälpa till med kompetensförsörjning
– Konkreta verktyg presenteras

13.45–14.00 Frågor och summering

Arrangör: Dalarna Business

Senast granskad: