Forskningsseminarium

Samverkan kring hur man främjar global hälsokunskap och interkulturell kompetens

Olivia Örtlund, adjunkt inom omvårdnad, presenterar och diskuterar ett manus från ett seminarium som hölls för samverkan kring hur man främjar global hälsokunskap och interkulturell kompetens.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Zoom

Titel: "Collaborative seminar that promotes global health knowledge and intercultural competence"

Presentatör: Oliva Örtlund Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad