Samtalsgrupp Livets stora frågor: Hopp

Hur tänker, känner och handlar du i ditt liv? Här får du en chans att samtala om sådant, som du kanske inte funderar på så ofta. I vilka sammanhang känner du dig hemma? När känner du trygghet och tillit? Vad är egentligen meningsfullt för dig ? Vågar du hoppas på framtiden?
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom

Kanske upplever du att du saknar en stabil grund att utgå ifrån när det kommer svårigheter i din väg. Eller så gillar du, och längtar efter samtal med lite mera djup. För dig som läser en vårdrelaterad, beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktad program/kurs kan detta vara ett tillfälle att få bredda ditt reflekterande utöver din utbildning. Oavsett ingång, bjuder vi in dig att komma och samtala tillsammans med oss.

Vi kommer att samtala om existentiell hälsa utifrån några av de teman som WHO identifierat som särskilt viktiga när det handlar om vår upplevelse av god hälsa. Samtalen handlar inte om någon politisk, biologisk, religiös eller filosofisk inriktning, utan om det som får oss människor att känna hopp, tillit, mening och sammanhang  i våra liv. Forskningen visar att detta ger oss en beredskap att ta oss an svårigheter som kommer i vår väg.

Vi träffas vid fyra tillfällen. För din egen och gruppens skull ser vi gärna att du deltar vid alla tillfällen.

4/3: Upplevelse av sammanhang, existentiell styrka och kraft

11/3: Tillit

18/3: Mening med/ i livet

25/3: Hopp

Samtalsledare är Maria Möhring, Kurator och Mats Cedergren, Studentpräst. Samtalen kommer att ske digitalt via Zoom och det kostar inget att vara med.

Anmäl dig via formuläret

För mer information kontakta